Zustersteden 

Zustersteden


Zwijndrecht heeft stedenbanden met drie buitenlandse steden.

De oudste band is die met Norderstedt in Duitsland, waarmee in 1981 een officiële jumelage werd aangegaan.

Daarna volgden in 2000 Poprad in Slowakije en in 2004 naamgenoot Zwijndrecht in België.POPRAD – SLOWAKIJE

ZWIJNDRECHT – BELGIË

 

 


NORDERSTEDT – DUITSLAND

De gemeente Norderstedt is een nog tamelijk ‘jonge’ gemeente. Op 1 januari 1970 werden de dorpjes Garstedt, Harksheide, Friedrichsgabe en Glashutte met elkaar verbonden, waardoor de “Stadt Norderstedt” ontstond. Het werd daarmee qua grootte de vijfde stad in Sleeswijk-Holstein en behoort tot de Landkreis Segeberg.
Hoewel in het zuiden van Sleeswijk-Holstein gelegen, kreeg de stad de naam “Norder”stedt, het geen duidt op het 20 km ten noorden liggen van de “moederstad” Hamburg, waarmee het ten zeerste is verbonden.
Het gebied waarin Norderstedt ligt is met de natuur verbonden en nog tamelijk landelijk te noemen: deels agrarisch, deels bebost en grote delen zijn recreatiegebied. Niet voor niets wordt Norderstedt wel aangeduid als “Stad im Grünen”.

 GESCHIEDENIS JUMELAGE

In de 70-er jaren van de 20ste eeuw ontstond er in Zwijndrecht de behoefte om een jumelage aan te gaan met een Europese gemeente. Allereerst was dit een particulier initiatief, doch weldra gesteund door de gemeente, in navolging van andere gemeenten.
Na enig gezoek, gepaard gaande met een “blauwtje lopen” bij enkele dichterbij gelegen ge-meenten werd “Anschluss”gevonden bij Norderstedt.

Norderstedt ligt op ruim 500 km van Zwijndrecht en was wat dat betreft niet direct aantrekkelijk. Ook waren er twijfels over de wenselijkheid van het aangaan van contacten met een Duitse stad. Echter, het werd “liefde op het eerste gezicht” !

Het besluit tot het aangaan van een jumelage met Norderstedt is genomen door de gemeenteraad in zijn openbare vergadering van 26 februari 1981.
Op 29 mei 1981 ondertekenden de burgemeesters van de beide steden daartoe een oorkonde tijdens een officiële plechtigheid in Zwijndrecht.
Dit werd op 29 oktober 1981 in Norderstedt herhaald.

“Europees”denken is in Norderstedt een thema, dat duidelijk leeft onder de bevolking. Dat is de basis van meerdere contacten met plaatsen in het buitenland. De oudste vriendschappelijke ban-den zijn met Maromme in Frankrijk. Naast Zwijndrecht als partnerstad zijn er ook officiële ver-dragen met steden in Engeland en Estland.


Rathaus

 CONTACTEN

In de loop van de tijd zijn er behoorlijk veel internationale vriendschappen gesloten en jaarlijks vinden er an ook heel wat uitwisselingen plaats.

Het begon al kort na het begin van de verzustering en zo kunnen met name Ciné ‘67 (smalfilm / videoclub) en gymnastiekvereniging O & O bogen op een reeds lange vriendschapsgeschiedenis.
Ook andere uitwisselingen op het gebied van sport en onderwijs zijn er ontstaan, naast contacten die er op andere gebieden zijn.

Zo deden inwoners van Norderstedt mee aan de door Zwijndrecht uitgeschreven internationale fotowedstrijd met als thema “Eetgewoonten”.  Een selectie van de ingezonden foto’s werd ook in Norderstedt tentoongesteld.

De Norderstedter schildersgroep “Malimu” exposeerde in Zwijndrecht . De leden werden gastvrij ontvangen door de Zwijndrechtse collega’s van “Octo Art”.

Het onderwerp  “Stadsontwikkeling” bracht op dit terrein werkzaam zijnde ambtenaren van de beide steden met elkaar in contact, een uitmuntende gelegenheid om ervaringen te delen en plannen te vergelijken.

Er is in Norderstedt een uitgebreid verenigingsleven. Een mooie kans dus om te zoeken naar en vinden van gelijk-geïnteresseerden als basis voor een uitwisseling.

Nadrukkelijk werd door Norderstedt hogelijk de uitnodiging gewaardeerd om op 4 mei 2005 in Zwijndrecht de dodenherdenking mee te maken en de feestelijkheden op 5 mei mee te vieren.

In 2006 is uiteraard bijzondere aandacht voor het feit dat het precies een kwart eeuw geleden is, dat de vriendschap tussen Zwijndrecht en Norderstedt werd gesloten.
In het weekend van 6 en 7 mei waren er in dit verband feestelijkheden in Norderstedt. Het Zwijndrechtse verenigingsleven werd daarbij vertegenwoordigd door een delegatie jeugdige sporters van O & O en het Laurens Kamerkoor. De inwoners van Norderstedt konden een indruk van Zwijndrecht krijgen via een expositie van foto’s en posters, waarbij ook speciale aandacht was voor ’t Weetpunt. Op uitnodiging van de schildersgroep Malimu was er ook een tentoonstelling ingericht met werk van de leden van het Zwijndrechtse Octo Art.
In Zwijndrecht is in oktober 2006 het 25 jarig jubileum uitvoerig gevierd.


TE ZIEN IN EN ROND NORDERSTEDT

Norderstedt ligt vlakbij de grote havenstad Hamburg, die met het openbaar vervoer heel eenvoudig en snel is te bereiken.
In de nabije omgeving van Norderstedt is nog heel veel natuur. Er wordt dan ook veel gewandeld door de bos- en veengebieden. Er zijn ook een aantal specifieke routes voor ruiters uitgezet.

In Norderstedt is het Stadtmuseum te bezoeken, waar bijvoorbeeld te zien is hoe vroeger allerlei dingen werden gedaan: van het doen van de was tot het maken van boter.
Er is ook een afdeling voor geologie en er is informatie te vinden over de plaatsen die samen-gevoegd nu de gemeente Norderstedt vormen.
Veel aandacht is er ook altijd voor de prachtige antieke brandweerauto’s die nu in het museum staan.

MEER WETEN ?

Bijvoorbeeld over het bezoeken van of het uitwisselen met gelijkgerichte verenigingen etc.?  Neem dan contact op met de betreffende coördinator in het bestuur van de Stichting Internationale Contacten Zwijndrecht.


Dhr. A. Wisman
Tel. 078 612 42 78
E-mail:
a.wisman@sicz.nl

 

naar boven


POPRAD – SLOWAKIJE

De Slowaakse stad Poprad ligt in het noorden van het land aan de voet  van de Hoge Tatra, het gebergte dat daar de grens vormt met Polen.

Hoewel Poprad zelf betrekkelijk vlak is, ligt het toch nog op een hoogte van 672 meter.

Naast de indrukwekkende bergen is ook de  verdere natuur overweldigend.
Poprad wordt gezien als de voornaamste “toegangspoort” tot het berggebied en jaarlijks reizen tienduizenden toeristen via het lokale vliegveld, de trein of over de autoweg naar bijvoorbeeld Stary Smokovec of andere plaatsen in de Hoge Tatra.

Poprad is in feite door de jaren heen, door samenvoeging met een aantal kleinere plaatsen, uitgegroeid tot een gemeente met circa 58.000 inwoners. Sinds 1974 heeft de stad evenwel haar huidige grootte.

Slowakije is een jonge republiek in Midden Europa, die zich op 1 januari 1993 losmaakte uit Tsjecho-Slowakije. Het land maakt sinds 1 mei 2004 deel uit van de Europese Unie.

 


Hoge Tatra

 

  GESCHIEDENIS JUMELAGE

 Al sinds 1993 worden er vriendschappelijke contacten onderhouden tussen Zwijndrecht en het Slowaakse Poprad, dat de initiatiefnemer hiertoe was.

Waren de eerste contacten voorzichtig op ambtelijk niveau en werden mogelijkheden onderzocht om ondernemers met elkaar in contact te brengen, in oktober 1998 konden de inwoners van Zwijndrecht nader kennis maken met Poprad. Toen was er namelijk een grote groep inwoners van deze Slowaakse stad te gast. In winkelcentrum Walburg werden toen allerlei producten van Slowaakse handwerkslieden aangeboden en getoond, terwijl er muziek, dans en zang door een folkloristische groep werd gebracht.

In januari 2000 besloot de Zwijndrechtse gemeenteraad over te gaan tot een officiële jumelage met Poprad. Deze vriendschapsovereenkomst werd gesloten in het Zwijndrechtse gemeentehuis op 6 mei 2000. Bij de ondertekening door de burgemeesters van beide steden, was ook de Slowaakse ambassadeur in Nederland, aanwezig.
Sinds die datum staat er in het plantsoen aan de Willem van Oranjelaan in Zwijndrecht,de Internationale Vriendschapsboom.

CONTACTEN

Wederzijds zijn er al heel wat uitwisselingen geweest. Dat varieert van leerlingen van basisscholen en van hoger onderwijs tot ondernemers en van koren en muziekgezelschappen tot sporters.

Door de Slowaakse ambassade werd aan de Stichting Internationale Contacten Zwijndrecht in 2004 gevraagd een fototentoonstelling in te richten. Dankzij de spontane medewerking van Swinhove zorgcentrum konden daar in gangen een 60-tal foto’s worden geëxposeerd, die een prachtig overzicht gaven van de indrukwekkende schoonheid van de natuur in het berggebied van Slowakije.

Het Zwijndrechtse Walburgcollege ontving in 2005 een groep scholieren uit Poprad, nadat ze via internet al kennis met elkaar hadden gemaakt en het bezoek hadden voorbereid.
In februari 2006 werd door leerlingen van het Walburgcollege een tegenbezoek gebracht.

Naast een schitterend natuur- en vakantiegebied is in Poprad en omgeving ook belangrijke industrie, zoals bijvoorbeeld voor vracht/trein-wagons (Tatravagonka).
wasmachines (Whirlpool (Slovakia), boilers (Tatramat) en verpakkingsfolie (Chemosvit)/
Verder is er een productiebedrijf voor sokken en andere tricot kleding en is er een grote bier-brouwerij Pivovar.
Reeds enkele malen is er een handelsdelegatie naar Poprad gereisd en waren ondernemers uit Poprad in Zwijndrecht. Dit om de samenwerking tussen de  beide steden te bevorderen op economisch terrein.
Bij contacten tussen bedrijven in beide plaatsen wordt samengewerkt met de Kamer van Koophandel in Poprad en/of de Slowaakse Ambassade in Den Haag.

TE ZIEN IN EN ROND POPRAD

Slowakije is een uitmuntend vakantieland. Het Hoge Tatra gebergte is  ’s winters het domein van de wintersporters en in de zomeer een lustoord voor wandelaars,  bergbeklimmers, voor rafting en paragliding.

Als vakantiebestemming is Poprad in feite een goede keuze. Dit is sinds enkele jaren nog aantrekkelijker geworden doordat er het  luxe resort AquaCity Poprad is verrezen. Het is een groot complex met thermaal baden en bijvoorbeeld een zwembad van Olympische afmetingen. Maar ook met sauna’s, whirlpools etc. en dat allemaal dankzij natuurlijke warmwater bronnen, die ook voor de stadsverwarming wordt gebruikt.

In het historisch centrum van Poprad staat de St. Egidiuskerk uit de 13e eeuw. In de kerk zijn middeleeuwse muurschilderingen te bewonderen.


St. Egidiuskerk

In Poprad is een van de oudste musea in Slowakije, het Podtatranske museum, dat een goede indruk geeft van het leven, de folklore en de cultuur in vroeger tijden in de regio.

Bijzonder interessant is de wijk Spisska Sobota, waar langs een driehoekig plein een flink aantal middeleeuwse huizen staan. In 1953 tot monument verklaard.


Spisska Sobota

Naast alle mogelijkheden, die het Tatra gebergte biedt, kan men vanuit Poprad ook gemakkelijk andere plaatsen in de bergen bezoeken. Veel van die plaatsen zijn eenvoudig per trein te bereiken.

Veel bezoekers maken ook een uitstapje naar Levoca, waar in een kerk in het centrum het grootste van hout vervaardigde Gotische altaar te vinden is.

Iets verder van Poprad,  maar voor veel toeristen een hoogtepunt is een spectaculaire, veilige, tocht op een vlot over de Dunajec, de grensrivier met Polen.

  MEER WETEN ?

Bijvoorbeeld over het bezoeken van of het uitwisselen van gelijkgerichte verenigingen etc. Of over het zaken doen met bedrijven in Poprad en de regio, aarzel dan niet en neem contact op met de coördinator voor Poprad in het bestuur van de Stichting Internationale Contacten Zwijndrecht.

Dhr. T. Bokhout
Tel. 010 4185520
E-mail:
t.bokhout@sicz.nl 

naar boven


 ZWIJNDRECHT – BELGIË

De Belgische gemeente Zwijndrecht ligt ten westen van de stad Antwerpen en als enige gemeente van de provincie Antwerpen, aan de linker Scheldeoever.

De oppervlakte bedraagt ongeveer 18 km2, waarvan een derde deel ingenomen is door woningen, een derde deel door industrie(vooral in het havengebied in het noorden van de gemeente) en een derde deel bestaat uit vrij ruimte, d.w.z. groen, water en wegen.

Opvallend is dat het Belgische Zwijndrecht en het Nederlandse zoveel overeenkomsten vertonen, zoals:
-  gelegen aan een brede rivier (Schelde – Oude Maas);
-  beide gemeenten liggen in de schaduw van een grote havenstad, namelijk Antwerpen en Rotterdam;
-  drukke verkeersaders en industrie omringen allebei;
-  de aandacht voor kunst in de openbare ruimte is opmerkelijk aanwezig;
-  het ontstaan van de plaatsnaam;
-  nog niet zo lang geleden samengegaan met buurgemeente
   (Zwijndrecht-Belgë met Burcht en Zwijndrecht-Nederland met Heerjansdam)

Zwijndrecht-België heeft circa 20.000 inwoners en dat is dan weer een verschil, omdat Zwijndrecht-Nederland meer dan het dubbele aantal heeft.

 GESCHIEDENIS JUMELAGE

De officiële verzustering tussen het Belgische Zwijndrecht en Zwijndrecht in Nederland is sinds 15 oktober 2004 een feit. Die dag werd in het Belgische Zwijndrecht door de burgemeesters van de beide Zwijndrechten een oorkonde ondertekend. Ook de gemeentesecretarissen plaatsen hun handtekening op dit historisch document.

Aan deze verzustering is een zeer lange geschiedenis vooraf gegaan, maar vond in feite de definitieve basis toen in 1977 voor de eerste maal de nu bekende toertocht Zwijndrecht-Zwijndrecht werd gereden op initiatief van de Dordtse wielervereniging De Mol.
Het idee daartoe ontstond toen door een naamsverwarring een chauffeur in Zwijndrecht (Nederland) bij het bedrijf Van Antwerpen goederen wilde afleveren, bestemd voor een bedrijf in Zwijndrecht bij Antwerpen.

CONTACTEN

Reeds jaren voor de officiële jumelage waren er al contacten tussen de inwoners van Zwijndrecht- België en van Zwijndrecht-Nederland. In het begin vooral op sportief gebied.
Naast de wielertoertocht Zwijndrecht-Zwijndrecht, die jaarlijks wordt gereden, zijn er ook interland-wedstrijden gespeeld tussen ploegen van andere disciplines.

Voordat de  verzustering een definitief feit werd, waren er ook al allerlei contacten op andere gebieden.
Zo kwam een groep gepensioneerden uit Zwijndrecht-België naar Zwijndrecht-Nederland om het Beeldenpark te bezichtigen, waarbij ze werden rondgeleid door de toen nog in Zwijndrecht-Nederland wonende kunstenaar Lucien den Arend.

Toen de Stichting Internationale Contacten Zwijndrecht (NL) in 2003/2004 een fotowedstrijd uitschreef voor de inwoners van de zustersteden, met als motto “Eetgewoonten”, deden ook inwoners van Zwijndrecht-België mee. De hoofdprijs ging naar een inwoner van laatstgenoemde gemeente.

Bij het ondertekenen van de officiële verzusteringsovereenkomst op 15 oktober 2004 maakte Zwijndrecht-België kennis met het Laurens kamerkoor uit Zwijndrecht-Nederland.

De ontmoetingen, die plaatsvonden tijdens deze gebeurtenis leidden ertoe dat zowel in de bibliotheek als in theater De Uitstek in Zwijndrecht aan de Oude Maas, op 23 april 2005 vertegenwoordigers van veel verenigingen en organisaties uit Zwijndrecht aan de Schelde, elkaar konden ontmoeten en nader kennismaken.

Bij het “Groot Dictee van Zwijndrecht (NL)”, dat jaarlijks door de bibliotheek wordt georganiseerd, waren eer op 9 november 2005 voor de eerste maal ook deelnemers uit Zwijndrecht-België. Dit kan uitgroeien tot een jaarlijks terugkerende onderlinge competitie.

Over en weer zijn er ook van tijd tot tijd contacten op gemeentelijk niveau.

TE ZIEN IN EN ROND ZWIJNDRECHT-BELGIË

Deze Vlaamse gemeente heeft maar liefst zes beschermde monumenten, variërend van kerk tot natuurgebied, zoals b.v.:

HEILIG KRUISKERK

De oorspronkelijke kerk dateert uit de 12e eeuw. Sporen daarvan zijn nog te vinden in het duidelijk deel van dit bedehuis. Het koor werd er in 1525 in gotische stijl bijgebouwd, terwijl in de periode  van 1927-1929 de Heilig Kruiskerk aanzienlijk werd vergroot.
In de kerk zijn fraaie glas-in-loodramen te bewonderen, evenals meerdere beeldengroepen, waaronder een beeld van Sint-Machutus, aan wie de kerk is gewijd. Deze heilige wordt aan-geroepen tegen verlammingen, reuma en zenuwziekten.Heilige Kruiskerk

HET VLIETBOS

Het Vlietbos is een voormalig poldergebied op de grens met Antwerpen, dat voor en na de Tweede Wereldoorlog werd opgevuld meet baggerspecie van de Schelde. Geleidelijk ontwikkelde zich daar een waardevol biotoop met berken op de droge gedeelten en wilgen in de vochtige kommen. Voor fietsers en wandelaars is er in dit gebied een speciale route uitgezet

Naast de tot nu toe officieel beschermde objecten is zeker ook het OUDE GEMEENTEHUIS de aandacht waard. Dit bijzonder opvallendepand werd in 1935 gebouwd.


Oud Gemeentehuis

Sinds 1991 plaatst het gemeentebestuur elk jaar een beeld in straat of plantsoen. Intussen is dus al een flink aantal kunstobjecten geplaatst. Om deze allemaal te zien, is een speciale route, de z.g. BEELDENROUTE uitgezet.


De Tijd 
 
Degenen, die een bezoek aan Zwijndrecht-België willen combineren met een uitstapje naar Antwerpen, kunnen gebruik maken van het openbaar vervoer. Voor de senioren geldt zelfs dat men gratis met de tram kan reizen.
        

MEER WETEN ?

Bijvoorbeeld over het bezoeken  van of het uitwisselen met gelijkgerichte verenigingen etc. ?
Neem dan contact op met de coördinator in het bestuur van de Stichting Internationale Contacten Zwijndrecht,

Dhr. R. de Oude
Tel. 078 - 612 68 05
E-mail:
r.de.oude@sicz.nl

naar boven