Introductie/Doelstelling

DOELSTELLING


De stichting heeft ten doel het bevorderen van internationale contacten in zijn algemeenheid en tussen die van Zwijndrecht (Nederland), Norderstedt (Duitsland), Poprad (Slowakije) Zwijndrecht (België) en eventueel andere steden.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het onderhouden, stimuleren en ontwikkelen van (bestaande) vriendschapsrelaties op het gebied van jumelage-overeenkomsten, het bevorderen van handels-contacten, het organiseren van internationale uitwisselings-programma’s op het gebied van cultuur, sport, onderwijs, economie en handel, het bevorderen van internationale betrokkenheid en verantwoordelijkheid en al hetgeen in de ruimste zin daarmee verband houdt.