Introductie/geschiedenis

SAMENSTELLING BESTUUR


Dhr. A.S. Scholten voorzitter, burgemeester van Zwijndrecht,
afgevaardigde College B&W
Dhr. G.J. Bossenbroek secretaris
Dhr. H.J.W. Janssen penningmeester
Dhr. T. Bokhout vice-voorzitter, coördinator Poprad (Slowakije)
Dhr. R. de Oude lid, coördinator Zwijndrecht (België)
Dhr. A. Wisman lid, coördinator Norderstedt Duitsland)
Mevr. H.T. van Rijn-van der Esch lid, publiciteit/communicatie
Dhr. A.J. van ’t Hof lid, afgevaardigde Ondernemersvereniging Zwijndrecht