Zustersteden/NorderstedtNORDERSTEDT – DUITSLAND

De gemeente Norderstedt is een nog tamelijk ‘jonge’ gemeente. Op 1 januari 1970 werden de dorpjes Garstedt, Harksheide, Friedrichsgabe en Glashutte met elkaar verbonden, waardoor de “Stadt Norderstedt” ontstond. Het werd daarmee qua grootte de vijfde stad in Sleeswijk-Holstein en behoort tot de Landkreis Segeberg.
Hoewel in het zuiden van Sleeswijk-Holstein gelegen, kreeg de stad de naam “Norder”stedt, het geen duidt op het 20 km ten noorden liggen van de “moederstad” Hamburg, waarmee het ten zeerste is verbonden.
Het gebied waarin Norderstedt ligt is met de natuur verbonden en nog tamelijk landelijk te noemen: deels agrarisch, deels bebost en grote delen zijn recreatiegebied. Niet voor niets wordt Norderstedt wel aangeduid als “Stad im Grünen”.

 GESCHIEDENIS JUMELAGE

In de 70-er jaren van de 20ste eeuw ontstond er in Zwijndrecht de behoefte om een jumelage aan te gaan met een Europese gemeente. Allereerst was dit een particulier initiatief, doch weldra gesteund door de gemeente, in navolging van andere gemeenten.
Na enig gezoek, gepaard gaande met een “blauwtje lopen” bij enkele dichterbij gelegen ge-meenten werd “Anschluss”gevonden bij Norderstedt.

Norderstedt ligt op ruim 500 km van Zwijndrecht en was wat dat betreft niet direct aantrekkelijk. Ook waren er twijfels over de wenselijkheid van het aangaan van contacten met een Duitse stad. Echter, het werd “liefde op het eerste gezicht” !

Het besluit tot het aangaan van een jumelage met Norderstedt is genomen door de gemeenteraad in zijn openbare vergadering van 26 februari 1981.
Op 29 mei 1981 ondertekenden de burgemeesters van de beide steden daartoe een oorkonde tijdens een officiële plechtigheid in Zwijndrecht.
Dit werd op 29 oktober 1981 in Norderstedt herhaald.

“Europees”denken is in Norderstedt een thema, dat duidelijk leeft onder de bevolking. Dat is de basis van meerdere contacten met plaatsen in het buitenland. De oudste vriendschappelijke ban-den zijn met Maromme in Frankrijk. Naast Zwijndrecht als partnerstad zijn er ook officiële ver-dragen met steden in Engeland en Estland.


Rathaus

 CONTACTEN

In de loop van de tijd zijn er behoorlijk veel internationale vriendschappen gesloten en jaarlijks vinden er an ook heel wat uitwisselingen plaats.

Het begon al kort na het begin van de verzustering en zo kunnen met name Ciné ‘67 (smalfilm / videoclub) en gymnastiekvereniging O & O bogen op een reeds lange vriendschapsgeschiedenis.
Ook andere uitwisselingen op het gebied van sport en onderwijs zijn er ontstaan, naast contacten die er op andere gebieden zijn.

Zo deden inwoners van Norderstedt mee aan de door Zwijndrecht uitgeschreven internationale fotowedstrijd met als thema “Eetgewoonten”.  Een selectie van de ingezonden foto’s werd ook in Norderstedt tentoongesteld.

De Norderstedter schildersgroep “Malimu” exposeerde in Zwijndrecht . De leden werden gastvrij ontvangen door de Zwijndrechtse collega’s van “Octo Art”.

Het onderwerp  “Stadsontwikkeling” bracht op dit terrein werkzaam zijnde ambtenaren van de beide steden met elkaar in contact, een uitmuntende gelegenheid om ervaringen te delen en plannen te vergelijken.

Er is in Norderstedt een uitgebreid verenigingsleven. Een mooie kans dus om te zoeken naar en vinden van gelijk-geïnteresseerden als basis voor een uitwisseling.

Nadrukkelijk werd door Norderstedt hogelijk de uitnodiging gewaardeerd om op 4 mei 2005 in Zwijndrecht de dodenherdenking mee te maken en de feestelijkheden op 5 mei mee te vieren.

In 2006 is uiteraard bijzondere aandacht voor het feit dat het precies een kwart eeuw geleden is, dat de vriendschap tussen Zwijndrecht en Norderstedt werd gesloten.
In het weekend van 6 en 7 mei waren er in dit verband feestelijkheden in Norderstedt. Het Zwijndrechtse verenigingsleven werd daarbij vertegenwoordigd door een delegatie jeugdige sporters van O & O en het Laurens Kamerkoor. De inwoners van Norderstedt konden een indruk van Zwijndrecht krijgen via een expositie van foto’s en posters, waarbij ook speciale aandacht was voor ’t Weetpunt. Op uitnodiging van de schildersgroep Malimu was er ook een tentoonstelling ingericht met werk van de leden van het Zwijndrechtse Octo Art.
In Zwijndrecht is in oktober 2006 het 25 jarig jubileum uitvoerig gevierd.


TE ZIEN IN EN ROND NORDERSTEDT

Norderstedt ligt vlakbij de grote havenstad Hamburg, die met het openbaar vervoer heel eenvoudig en snel is te bereiken.
In de nabije omgeving van Norderstedt is nog heel veel natuur. Er wordt dan ook veel gewandeld door de bos- en veengebieden. Er zijn ook een aantal specifieke routes voor ruiters uitgezet.

In Norderstedt is het Stadtmuseum te bezoeken, waar bijvoorbeeld te zien is hoe vroeger allerlei dingen werden gedaan: van het doen van de was tot het maken van boter.
Er is ook een afdeling voor geologie en er is informatie te vinden over de plaatsen die samen-gevoegd nu de gemeente Norderstedt vormen.
Veel aandacht is er ook altijd voor de prachtige antieke brandweerauto’s die nu in het museum staan.

MEER WETEN ?

Bijvoorbeeld over het bezoeken van of het uitwisselen met gelijkgerichte verenigingen etc.?  Neem dan contact op met de betreffende coördinator in het bestuur van de Stichting Internationale Contacten Zwijndrecht.


Dhr. A. Wisman
Tel. 078 612 42 78
E-mail:
a.wisman@sicz.nl

 

naar boven