Zustersteden/Zwijndrecht - België


 ZWIJNDRECHT – BELGIË

De Belgische gemeente Zwijndrecht ligt ten westen van de stad Antwerpen en als enige gemeente van de provincie Antwerpen, aan de linker Scheldeoever.

De oppervlakte bedraagt ongeveer 18 km2, waarvan een derde deel ingenomen is door woningen, een derde deel door industrie(vooral in het havengebied in het noorden van de gemeente) en een derde deel bestaat uit vrij ruimte, d.w.z. groen, water en wegen.

Opvallend is dat het Belgische Zwijndrecht en het Nederlandse zoveel overeenkomsten vertonen, zoals:
-  gelegen aan een brede rivier (Schelde – Oude Maas);
-  beide gemeenten liggen in de schaduw van een grote havenstad, namelijk Antwerpen en Rotterdam;
-  drukke verkeersaders en industrie omringen allebei;
-  de aandacht voor kunst in de openbare ruimte is opmerkelijk aanwezig;
-  het ontstaan van de plaatsnaam;
-  nog niet zo lang geleden samengegaan met buurgemeente
   (Zwijndrecht-Belgë met Burcht en Zwijndrecht-Nederland met Heerjansdam)

Zwijndrecht-België heeft circa 20.000 inwoners en dat is dan weer een verschil, omdat Zwijndrecht-Nederland meer dan het dubbele aantal heeft.

 GESCHIEDENIS JUMELAGE

De officiële verzustering tussen het Belgische Zwijndrecht en Zwijndrecht in Nederland is sinds 15 oktober 2004 een feit. Die dag werd in het Belgische Zwijndrecht door de burgemeesters van de beide Zwijndrechten een oorkonde ondertekend. Ook de gemeentesecretarissen plaatsen hun handtekening op dit historisch document.

Aan deze verzustering is een zeer lange geschiedenis vooraf gegaan, maar vond in feite de definitieve basis toen in 1977 voor de eerste maal de nu bekende toertocht Zwijndrecht-Zwijndrecht werd gereden op initiatief van de Dordtse wielervereniging De Mol.
Het idee daartoe ontstond toen door een naamsverwarring een chauffeur in Zwijndrecht (Nederland) bij het bedrijf Van Antwerpen goederen wilde afleveren, bestemd voor een bedrijf in Zwijndrecht bij Antwerpen.

CONTACTEN

Reeds jaren voor de officiële jumelage waren er al contacten tussen de inwoners van Zwijndrecht- België en van Zwijndrecht-Nederland. In het begin vooral op sportief gebied.
Naast de wielertoertocht Zwijndrecht-Zwijndrecht, die jaarlijks wordt gereden, zijn er ook interland-wedstrijden gespeeld tussen ploegen van andere disciplines.

Voordat de  verzustering een definitief feit werd, waren er ook al allerlei contacten op andere gebieden.
Zo kwam een groep gepensioneerden uit Zwijndrecht-België naar Zwijndrecht-Nederland om het Beeldenpark te bezichtigen, waarbij ze werden rondgeleid door de toen nog in Zwijndrecht-Nederland wonende kunstenaar Lucien den Arend.

Toen de Stichting Internationale Contacten Zwijndrecht (NL) in 2003/2004 een fotowedstrijd uitschreef voor de inwoners van de zustersteden, met als motto “Eetgewoonten”, deden ook inwoners van Zwijndrecht-België mee. De hoofdprijs ging naar een inwoner van laatstgenoemde gemeente.

Bij het ondertekenen van de officiële verzusteringsovereenkomst op 15 oktober 2004 maakte Zwijndrecht-België kennis met het Laurens kamerkoor uit Zwijndrecht-Nederland.

De ontmoetingen, die plaatsvonden tijdens deze gebeurtenis leidden ertoe dat zowel in de bibliotheek als in theater De Uitstek in Zwijndrecht aan de Oude Maas, op 23 april 2005 vertegenwoordigers van veel verenigingen en organisaties uit Zwijndrecht aan de Schelde, elkaar konden ontmoeten en nader kennismaken.

Bij het “Groot Dictee van Zwijndrecht (NL)”, dat jaarlijks door de bibliotheek wordt georganiseerd, waren eer op 9 november 2005 voor de eerste maal ook deelnemers uit Zwijndrecht-België. Dit kan uitgroeien tot een jaarlijks terugkerende onderlinge competitie.

Over en weer zijn er ook van tijd tot tijd contacten op gemeentelijk niveau.

TE ZIEN IN EN ROND ZWIJNDRECHT-BELGIË

Deze Vlaamse gemeente heeft maar liefst zes beschermde monumenten, variërend van kerk tot natuurgebied, zoals b.v.:

HEILIG KRUISKERK

De oorspronkelijke kerk dateert uit de 12e eeuw. Sporen daarvan zijn nog te vinden in het duidelijk deel van dit bedehuis. Het koor werd er in 1525 in gotische stijl bijgebouwd, terwijl in de periode  van 1927-1929 de Heilig Kruiskerk aanzienlijk werd vergroot.
In de kerk zijn fraaie glas-in-loodramen te bewonderen, evenals meerdere beeldengroepen, waaronder een beeld van Sint-Machutus, aan wie de kerk is gewijd. Deze heilige wordt aan-geroepen tegen verlammingen, reuma en zenuwziekten.Heilige Kruiskerk

HET VLIETBOS

Het Vlietbos is een voormalig poldergebied op de grens met Antwerpen, dat voor en na de Tweede Wereldoorlog werd opgevuld meet baggerspecie van de Schelde. Geleidelijk ontwikkelde zich daar een waardevol biotoop met berken op de droge gedeelten en wilgen in de vochtige kommen. Voor fietsers en wandelaars is er in dit gebied een speciale route uitgezet

Naast de tot nu toe officieel beschermde objecten is zeker ook het OUDE GEMEENTEHUIS de aandacht waard. Dit bijzonder opvallendepand werd in 1935 gebouwd.


Oud Gemeentehuis

Sinds 1991 plaatst het gemeentebestuur elk jaar een beeld in straat of plantsoen. Intussen is dus al een flink aantal kunstobjecten geplaatst. Om deze allemaal te zien, is een speciale route, de z.g. BEELDENROUTE uitgezet.


De Tijd 
 
Degenen, die een bezoek aan Zwijndrecht-België willen combineren met een uitstapje naar Antwerpen, kunnen gebruik maken van het openbaar vervoer. Voor de senioren geldt zelfs dat men gratis met de tram kan reizen.
        

MEER WETEN ?

Bijvoorbeeld over het bezoeken  van of het uitwisselen met gelijkgerichte verenigingen etc. ?
Neem dan contact op met de coördinator in het bestuur van de Stichting Internationale Contacten Zwijndrecht,

Dhr. R. de Oude
Tel. 078 - 612 68 05
E-mail:
r.de.oude@sicz.nl

naar boven