Nieuws/Norderstedt

  

October 2009

Europese Studenten uitwisseling in Zwijndrecht

 

WALBURGCOLLEGE KIJKT TERUG OP ZEER SUCCESVOLLE STUDENTENUITWISSELING.
 
Gestimuleerd door de Stichting Internationale Contacten Zwijndrecht beleefde een groep van 72 studenten met drie verschillende nationaliteiten een geweldige inspirerende week in Zwijndrecht, een basis leggend voor “vriendschap over de grenzen”.
 
Na een intensieve voorbereiding kwamen leerlingen uit Norderstedt (D) en Poprad (SK) op zaterdag 3 oktober aan in Zwijndrecht Kennis maken begon met een gezamenlijke wok-maaltijd. Bij de gastfamilies werd de kennismaking voortgezet.
 
Op maandagochtend begon het eigenlijk allemaal. Bij het Walburgcollege werd een start gemaakt met het in duo's werken aan het project: “Energie en klimaat”. Naast de bewustwording van het eigen energieverbruik, door o.a. Een plattegrond te tekenen van hun kamer met alle energiepunten, moesten de leerlingen een beeld scheppen van de wereld in 2050. Vragen als: “Van welke energiebronnen kan dan gebruik gemaakt worden?” en “Wat zie je als je in 2050 naar buiten kijkt?”etc. moest ze brengen tot effectieve, maar ook creatieve oplossingen. Zo werd de hoop uitgesproken dat ze over 41 jaar nog steeds bezig zijn de mensen om hen heen te overtuigen de aanwezige energiebronnen doelmatig te gebruiken. En deze zeker niet zo te verspillen als op dit moment in de wereld gebeurt......
In de middag werd op de fiets een bezoek gebracht aan de eeuwenoude milieuvriendelijke energiebron: de molens bij Kinderdijk.
 
Brussel en het Europees Parlement werden op dinsdag bezocht. Na de, helaas niet altijd even goed te verstane, uitleg over de werking van het parlement door een Europarlementariër speelden de leerlingen een simulatiespel. Alle leerlingen hadden een rol toegewezen gekregen, waardoor een volledig Europarlement nagespeeld kon worden. “Barroso” bracht de Nabucco pijpleiding (de zuidelijke gaslijn) in stemming. Elk land moest motiveren waarom ze voor of tegen stemden. Helaas waren diverse landen tegen, dus... het voorstel werd niet aangenomen. Een interessante en leerzame ervaring.
Ook van de zijde van het Europees Parlement werd een en ander op prijs gesteld. “Zo kweek je Europeanen”, was een enthousiaste opmerking van de assistente van mevrouw Jeanine Hennis-Plasschaert, lid van het Europees Parlement voor de VVD.
 
Traditioneel bij de uitwisselingsbezoeken is bij het Walburgcollege het internationaal culturele gedeelte “Kijk en Luister” op woensdagavond.
De gastouders, de docenten uit Poprad en Norderstedt, alle leerlingen, de geluidsmensen en de organiserende leerkrachten genoten van de verrassende optredens. Dans, zang, klassiek gitaarspel,een quiz over Slowakije, de “Spiceqay's”, een grappig verhaal, een gezellige meezinger gebracht door alle Duitse leerlingen met als afsluiting 36 zingende Nederlandse leerlingen op het toneel!
 
Prettige herinneringen zullen er ook blijven aan het beklimmen van de toren van de Grote Kerk in Dordrecht en aan het bezoek aan de “Maeslandtkering” en het strand van Hoek van Holland en het centrum van Rotterdam.
 
Op vrijdagmorgen vertrokken de gasten uit Poprad per bus vanaf de school en de leerlingen uit Norderstedt even later vanaf het station in Zwijndrecht. Het afscheid was moeilijk. Er werd heel wat afgeknuffeld bij de bus, op het station was het een waar tranendal.
Tegenbezoeken staan echter al gepland. In februari gaan studenten van het Walburgcollege naar Poprad in Slowakije en in april 2010 gaan er naar Norderstedt in Duitsland.
Er is een geweldige basis gelegd voor internationale vriendschap.
Het doel van het uitwisselen is daarnaast om een andere cultuur te leren kennen. Communicatie is gebleken meer te zijn dan een gezamenlijke taal spreken, soms zijn handen en voeten nodig om elkaar te kunnen begrijpen.
 
Het Walburgcollege stelt er prijs op – mede namens de docenten uit Duitsland en Slowakije - alle gastouders te bedanken voor de fantastische ontvangst en alle leerlingen voor hun super inzet

September 2008
Jeugdbrandweer Zwijndrecht berzoekt  Brandweer Norderstedt

In het weekend van 13 september 2008 heeft een delegatie van de Zwijndrechtse brandweer een bezoek gebracht aan de partnergemeente Norderstedt in Duitsland. Met name de jeugdbrandweer onder leiding van de jeugdleiders en de brandweercommandant hebben gekeken bij de Duitse brandweer. In de nacht van zaterdag op zondag werd de jeugd wakker gemaakt om een brand te blussen. Dit was een geslaagde oefening.

 

 Verder werd gekeken hoe de brandweer aanwezig is op het grote vliegveld van Hamburg en ook een bezoek aan het brandweer museum stond op het programma

Al met al een geslaagd weekend en verdere uitwisselingen staan op het programma voor het komende jaar.

 

_______________________________________________________________

Maart 2008
Alster Business Club brengt bezoek aan Ondernemersvereniging Zwijndrecht

Dinsdag 3 maart 2008 heeft het bestuur van de ABC (Alster Business Club) uit Norderstedt een kennismakingsbezoek aan de OVZ (Ondernemersvereniging Zwijndrecht) gebracht.


(vlnr) De heren Leon van den Bergh, Jens Kahlsdorf en
Harold Freter, oud Burgemeester van Norderstedt.

De afvaardiging werd ontvangen door Abel Wisman, Coördinator Norderstedt van de SICZ, die hen onder andere een rondtour door  Zwijndrecht gaf, wat bijzonder op prijs werd gesteld


Hierna werden zij ontvangen door een delegatie van de OVZ (Ondernemersvereniging Zwijndrecht),  Jeroen Verbeek (voorzitter), Rob Verduin (penningmeester),  Aart van ’t Hof (Externe betrekkingen) en een delegatie van de Gemeente Zwijndrecht,  Jaap de jong (beleidsmanager),  Gerard Keuzenkamp (Account manager bedrijven), waar o.a. werd gesproken hoe men tot betere contacten en uitwisselingen kan komen tussen de bedrijven in Norderstedt en omgeving en Zwijndrecht en omgeving.


(vlnr) Jeroen Verbeek, Jens Kahlsdorf, Harold Freter, Abel Wisman, Aart van ’t Hof
(achter) Gerard Keuzenkamp, Rob Verduin, Leon van den Bergh

Met name zal worden bekeken als bedrijven uit Zwijndrecht richting Norderstedt (Hamburg) zaken willen doen of de ABC ingeschakeld kan worden en omgekeerd bedrijven uit Norderstedt die zaken willen doen richting Zwijndrecht of de OVZ ingescakeld kan worden.

’s Avonds was de delegatie uit Norderstedt te gastbij een bijeenkomst van de OVZ, waar ze middels een presentatie de Alster Business Club voorstelden aan de aanwezige OVZ leden, waarbij een oproep werd gedaan van elkaars diensten gebruik te maken. Tijdens het diner werden nog ideeën verder besproken en de eerste contacten gelegd.

________________________________________________________________

 September 2007
Brandweer Norderstedt bij 75 jarige Brandweer Zwijndrecht 


Tijdens het weekend van 7 tot 9 september 2007 waren bij de Zwijndrechtse brandweer een zevental brandweerlieden uit Zwijndrechts zusterstad Norderstedt te gast.

Een onderdeel van het door de gastheren geboden programma was uiteraard een bezoek aan de opendag ter gelegenheid van het 75 jarig jubileum  bij de brandweer op zaterdag.

In feite was het een tegenbezoek. Een succesvol bezoek vond namelijk in juni van dit jaar plaats toen een groep van de Zwijndrechtse brandweer een kennismakingsbezoek bracht aan het Noordduitse Norderstedt, waar ondermeer demonstraties werden bijgewoond en het brandweer-museum werd bezocht.

De Zwijndrechters kwamen daarvan terug met de mededeling dat het "prima geklikt" had en zij de contacten graag willen continueren.

Hetzelfde werd tijdens de opendag in Zwijndrecht uit de monden van de Norderstedters opgetekend.

De gasten hadden veel belangstelling voor al het gebodene in en rond de Zwijndrechtse brand-weerkazerne en beoordeelden het als zeer leerzaam.

 

  

 naar boven