Nieuws/Poprad

 

Uitgebreide scholierenuitwisseling Walburgcollge - juni 2008 

 
Het bezoek - vanaf 20 juni - van leerlingen van het Gymnázium Dominika Tatarku uit Poprad aan het Zwijndrechtse Walburg College heeft dit jaar een extra dimensie gekregen. Door bemiddeling van de Stichting Internationale Contacten Zwijndrecht waren er ook een drietal studenten van het Lise-Meitner-Gymnasium uit Norderstedt te gast, die ook deelnamen aan alle activiteiten.
Er ontstond spontaan een groep van Slowaakse, Duitse en Nederlandse studenten, die heel gemakkelijk met elkaar een geheel vormde. "Een geweldig resultaat dat op deze manier de jeugd van twee van Zwijndrechts drie zustersteden met elkaar in contact is gekomen. Een waar internationaal gezelschap met Engels als voertaal", is de reactie van de Stichting Internationale Contacten Zwijndrecht.
 
Het thema dat bij deze scholierenuitwisseling steeds weer aan bod kwam had op diverse manieren te maken met de klimaatverandering.
 
Met in totaal eenenveertig leerlingen en vijf docenten werd ondermeer een bezoek gebracht aan de Deltawerken.
Daar werd informatie gegeven over de Deltawerken in het algemeen en over de Stormvloedkering Ocean Two in het bijzonder. Bij dit programma hoorde ook een Engelstalige rondleiding over de Stormvloedkering en pijler Schaar l. De bezoekers waren onder de indruk van de constructies en van al het water en de "harde" wind, ook al was het slechts windkracht 3.
 
Voor een bezoek aan het Europees Parlement was een hele dag uitgetrokken. Na een rit met de Slowaakse bus, waarmee de scholieren uit Poprad waren gekomen, reisde het internationale jeugdige gezelschap naar Brussel. Ze werden in het Europese hart van de EU welkom geheten door Europarlementariër Jules Maaten van de VVD (opgenomen in de ALDE-fractie).
Nadat hij in het kort over zijn werkzaamheden en de momenteel belangrijke onderwerpen energie en klimaat had verteld en vragen had beantwoord, kwam het klimaat nogmaals nadrukkelijk aan de orde in een lezing door beleidsmedewerker Roger Chadwick uit Ierland.
In de middag was het voor de leerlingen tijd voor het Simulatiespel "Crisioverleg Rusland en de EU"
Thema:Er moet een oplossing komen, want de EU wil de olie- en gasleveranties vanuit Rusland voor de toekomst veiligstellen.
Het doel van dit simulatiespel is om de leerlingen een beetje inzicht te geven in de werking van de EU. De studenten moesten hierbij in het Engels improviseren. Opvallend was daarbij hoe snel ze in zeer korte tijd en zonder voorbereiding als echte onderhandelaars aan de slag waren.
 
Uiteraard waren er naast de zeer serieuze zaken ook wat meer recreatieve programmapunten. Zo werd er een bezoek gebracht aan Rotterdam en aan de Efteling.
Op de laatste avond was er traditioneel weer "Kijk en Luister", een cultureel programma, gepresenteerd door leerlingen uit Poprad en uit Zwijndrecht. Sfeer tekenend was de spontaniteit waarmee met z'n allen- ondanks taalverschillen - "Het is nacht" van Guus Meeuwis werd gezongen.
 
Het succes van de uitwisseling wordt ook onderstreept door het feit dat veel leerlingen echt moeite hadden bij het afscheid op 26 juni. Traantjes waren zichtbaar en ook al omdat iedereen het bezoek veel te kort vond, werden er ook afspraken gemaakt om elkaar in de zomervakantie op te gaan zoeken.

 

_______________________________________________________________

Handelsmissie uit Poprad - april 2008

 

De Kamer van Koophandel Rotterdam / Dordrecht / Den Haag organiseerde op 3 april een "Internationael Trade Day" op Rotterdam Airport.
In het teken van deze handelsdag was er ook een kleine handelsdelegatie uit de Slowaakse zusterstad Poprad in Zwijndrecht te gast.
 
Door de Stichting Internationale Contacten Zwijndrecht werden er voorafgaande aan het congres op Rotterdam Airport voor de ondernemers uit Slowakije bedrijfsbezoeken in de regio georganiseerd.
Op de dag na het congres werden ook nog ondernemingen bezocht en vond bij de Kamer van koophandel in Rotterdam een zogenaamd "match-making" programma plaats. De Kamer van Koophandel had hiervoor bedrijven uitgenodigd, die bij toerbeurt met de Slowaakse ondernemers zakelijke contacten konden leggen.
Het accent van deze handelsmissie lag op het gebied van wegtransport, containerverscheping en alles wat met het logistieke traject te maken heeft.

 

_______________________________________________________________

Scholierenuitwisseling Zwijndrect-Poprad - juni 2007  

In het kader van de internationalisering van het Zwijndrechtse Walburg College (Europa-school) wordt er daar vrijdag 22 tot donderdag 28 juni 2007 een groep van achttien studenten uit Poprad verwacht. Het zijn studenten van het Gymnázium Ulica Dominika Tatarku Poprad.
In feite is dit een tegenbezoek. In februari waren namelijk leerlingen van het Walburg College te gast in de Slowaakse zusterstad.

Net als bij vorige uitwisselingen worden de buitenlandse bezoekers ook deze maal ondergebracht bij gastgezinnen.

Deze uitwisselingen zijn steeds aan een actueel thema gebonden. Bij deze ontmoeting is de aandacht voor de wereldwijde klimaatverandering en in het bijzonder voor de effecten daarop voor Slowakije en voor Nederland.

Op veel momenten gedurende het verblijf van de Slowaakse scholieren zal het thema aan de orde komen, zowel bij enkele toeristische uitstapjes, als tijdens de uitwerking van het internationale project in het Walburg College.

Tijdens de presentatie van dit project zullen bijzondere gasten aanwezig zijn, zoals de ambassadrice van Slowakije mevrouw Oksana Tomová en vertegenwoordigers van de gemeente Zwijndrecht en van de Stichting Internationale Contacten Zwijndrecht.

Er is tijdens deze week ook aandacht voor andere zaken, bijvoorbeeld voor het internationale “Kijk en Luister”, een cultureel programma, gepresenteerd door leerlingen uit Poprad en uit Zwijndrecht, waarvoor ook de ouders zijn uitgenodigd.

De Stichting Internationale Contacten Zwijndrecht stimuleert graag deze uitwisselingen en noemt dit een belangrijk en prachtig voorbeeld van internationale vriendschapsbanden.

 
mevrouw Oksana Tomová  met burgemeester Scholten 

 

 

 

naar boven