N
ieuws/Zwijndrecht België

  

Zwijndrecht - Zwijndrecht op papier - december 2008

 
"Zwijndrecht wint" was al een vaststaand feit voor het begin van de Groot Zwijndrechts Dictee dat vrijdag 12 december in België werd gehouden.Het Nederlandse Zwijndrecht ging daar de taalstrijd aan met inwoners van de Belgische zusterstad. Wie van de twee Zwijndrechten echter winnaar zou worden, moest worden  beslist in "'t Waaigat",  het multiculturele  gebouw aan de Schelde.
Daartoe toog en gezelschap deelnemers en supporters uit Zwijndrecht aan de Oude Maas naar België om deze traditie voort te zetten.

 

Wethouder P. Van Stekeleenburg, een van de bobo deelnemers

Er was een pittig dictee te verwachten, omdat op de website van de gemeente Zwijndrecht-België dit werd aangekondigd als "Moedige spellingsliefhebbers uit  beide  gemeenten worden   weer onderworpen aan een aartsmoeilijk dictee."
Dat dit geen holle frase was, bleek toen de twee groepen van tien deelnemers begonnen aan het schrijven van de tekst,die verre van gemakkelijk was.
De spanning bij de kandidaten was tijdens het schrijven bijna voelbaar. Zeer geconcentreerd en fanatiek werden woorden aan het papier toevertrouwd.
Sommige deelnemers vertoonden duidelijk de hang naar het einde van het bijzonder gecompliceerde stuk tekst.
 
Naarmate het dictee vorderde, werd de tekst moeilijker en ingewikkelder. Blijvende attentie was dus vereist ondanks kramp in handen, die in veel gevallen niet meer gewend zijn zo lang met een pen te schrijven.
Toen dan ook de laatste woorden waren geschreven, klonken er zuchten van opluchting.
 
Degenen, die de dictee's moesten nakijken hadden het ook beslist niet gemakkelijk. Gemiddeld bleken er 22 fouten gemaakt te zijn en toen dat werk was gedaan, kon er nog geen winnaar bekend worden gemaakt omdat twee deelneemsters ex aequo eindigden en de noodzaak ontstond de Belgische en de Nederlandse een klein onderlinge taalstrijd te laten uitvoeren. Uiteindelijk bracht de spelling van het woord "papaja" de beslissing.

Mevrouw Zwikstra bleek de eer van de Nederlandse Zwijndrechters hoog gehouden te hebben. Zoals reeds eerder won zij ook nu het Groot Zwijndrechts Dictee.

De winnares Mevrouw Zwikstra

 
De jongste dictee-schrijver was Randy van Halen, een 15-jarige leerling van het Walburg College, die "slechts" 13 fouten maakte. Een aantal waarmee hij ver boven het gemiddelde eindigde. De Stichting Internationale Contacten, die deze uitwisseling organiseerde, ziet dit als een belofte voor de toekomst. Zij en de Belgische vrienden willen het Groot Zwijndrechts Dictee namelijk graag in de
toekomst continueren. Randy van Halen heeft nu reeds toegezegd om de volgende keer weer mee te willen doen. Dat zal in 2009 in het Nederlandse Zwijndrecht plaats vinden en worden georganiseerd door de Stichting Internationale Contacten Zwijndrecht.
 

 


 

 Muziekale vriendschap - december 2007

 De vriendschap, die via bemiddeling van de Stichting Internationale Contacten Zwijndrecht werd gesloten tussen het Laurens Kamerkoor uit Zwijndrecht (Nederland) en De Wase Kantorij uit het Belgische Zwijndrecht, blijkt een hecht contact te zijn geworden.

Zaterdag 8 december gaf het Laurens Kamerkoor een Winterconcert in De Heilig Hartkerk aan de Burg. de Bruïnelaan. Op zeer enthousiaste wijze werd door De Wase Kantorij uit de Belgische zusterstad medewerking verleend.
De rond 200 bezoekers van het concert luisterden niet alleen naar de vertolking van afzonderlijke presentaties van de koren, maar ook naar de nummers, die afzonderlijk werden ingestudeerd en vereend werden gezongen. Dat laatste als een bijzondere uiting van de vriendschap.

Hetzelfde concert werd een week later in het Belgische Zwijndrecht gegeven. Ook daar was in de Heilig Kruiskerk grote belangstelling en klonk bijzondere waardering. Voor de burgemeester ter plaatse, de heer Willi Minnebo, was het een mooie gelegenheid om een groep burgers uit zijn gemeente deelachtig te maken van zijn enthousiasme over de jumelage.Opvallend was ook nog dat voor allebei concerten ter promotie gelijke raambiljetten zijn gebruikt, slechts de tekst was,waar nodig, aangepast.

Dat bij vriendschap leeftijd geen rol behoeft te spelen, blijkt toch wel als je nagaat dat De Wase Kantorij 40 jaar bestaat en het Laurens Kamerkoor nog pas 5 jaar oud is.

 


 

  Vrolijke Zwijndrechtse vrijdag - november 2007

 In het theater De Uitstek vond op 9 november 2007 een vrolijke ontmoeting plaats tussen twintig basisschoolkinderen uit het Belgische Zwijndrecht en twintig kinderen uit het Nederlandse Zwijndrecht. Dat betekende een vrolijke vrijdagavond georganiseerd door de Basisbibliotheek.
 
Er werd door de beide groepen een zeer sportieve strijd gestreden met spel-, behendigheids- en kenniselementen.
 
Deze happening was in feite een vervolg op Het Groot Dictee, dat de laatste twee jaar door de bibliotheken in beide plaatsen werd georganiseerd.

Men vond dat het tijd werd voor iets nieuws en zo ontstond de "Vrolijke Zwijndrechtse Vrijdag".

Met een grote variatie aan opdrachten aan de jonge teams werden punten verzameld. Zo moesten er bijzondere ballonnen worden opgepompt, een quiz gespeeld worden, een Toren van Pisa worden gebouwd en een invuldictee tot een goed einde worden gebracht. Zelfs voor de coaches van beide groepen was er een taak te vervullen. Zij moesten namelijk koeien melken.
 
Al met al een feest met veel jolijt en enthousiasme, maar ook met spanning. Stond de ploeg van het Nederlandse Zwijndrecht een poosje in puntenaantal voor, op de valreep waren de Belgische leeftijdsgenoten de winnaar.
 
Voor de jury, bestaande uit de beide burgemeesters, de directeuren van de bibliotheken en een journalist, was het een moeilijke taak, maar ze hebben die met plezier volbracht.

Een bijzonder geslaagd evenement is met de "Vrolijke Zwijndrechtse Vrijdag" gecreëerd, zeker voor herhaling vatbaar.

 


Gezamelijke hobby verbroedert - november 2007  

 

 Twee jaar geleden organiseerde de Stichting Internationale Contacten Zwijndrecht in theater De Uitstek een bijeenkomst waarvoor een groot aantal vertegenwoordigers van clubs, verenigingen en organisaties werden uitgenodigd.

Dit gebeurde in overleg met de gemeente Zwijndrecht in België, zusterstad van Zwijndrecht in Nederland. Het was een mooie gelegenheid om te zien of er in de zusterstad gelijk geïnteres-seerden waren, waarmee eventueel vriendschappen konden ontstaan.

Eén van de verenigingen waarmee dit succesvol is gelukt, is de vogelvereniging “Ons Genoegen” uit Zwijndrecht aan de Oude Maas en de vogelvereniging “De Nachtegaal” uit Zwijndrecht aan de Schelde, die elkaar nu al twee jaar regelmatig ontmoeten.

Elkaars vogels worden dan bewonderd op bijvoorbeeld een tentoonstelling, wetenswaardigheden worden uitgewisseld en vriendschappen verstevigd door de wederzijdse hobby.

  Gemeente Zwijndrecht België op werkbezoek - oktober 2007

De Stichting Internationale Contacten Zwijndrecht zorgt voor regelmatige afstemming tussen de zustersteden. Het doel daarvan is kennis te delen en uitwisselen door bezoeken bijvoorbeeld te koppelen aan actuele thema’s.

Zo bracht op dinsdag 2 oktober 2007 het college van de gemeente Zwijndrecht (België) een werkbezoek aan het bestuur van Vivera te Zwijndrecht (Nederland). Het bezoek vond – op uitnodiging – plaats in zorginstelling Swinhove.
 

De Belgische gasten werden ontvangen door burgemeester Antoin Scholten. Tijdens het bezoek kregen zij informatie over de ervaringen van Zwijndrecht Nederland op het gebied van levensloopbestendige wijken. Ze bezochten onder meer het Verzorgd Wonen project De Plantage bij Swinhove. Verder stond er een busrit door de gemeente op het programma langs een aantal projecten die in het kader van Vivera worden uitgevoerd.


 

 

 

 

 naar boven