Nasze Usługi

Respons​ive

Skuteczna praca zawsze na czas

Hello

Nacisk na dbałość o precyzję wykonanych robót

Hello

Dbałość o naszych partnerach biznesowych

Nasze realizacje

Nasi partnerzy

Łączność

“SICZ” Sp. z o.o.

KRS 0000840111
NIP 7252299031
REGON 386007106 

“SICZ APT” Sp. z o.o.

KRS 0000828285
NIP 5213889796
REGON 385538020

 +48 575 655 312
v.paziuk@sicz.info

Wyrażam zgodę na przesyłanie na podany przeze mnie adres poczty elektronicznej informacji handlowych drogą elektroniczną, w tym informacji handlowych będących w ofercie Sicz spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi przez Sicz spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi (ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 40 / 1, 90-135 Łódź, Polska, KRS 0000840111) zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j.).

• Administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest Sicz spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi, adres: ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 40 / 1, 90-135 Łódź, Polska, e-mail: siczsp@gmail.com

• celem przetwarzania podanych danych osobowych jest udzielenie odpowiedzi dotyczącej Państwa zapytania oraz w przypadku wyrażenia odrębnej zgody, przesyłanie Państwu informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej

• podstawą prawną przetwarzania podanych danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z dnia 4.05.2016 roku)

• odbiorcą Państwa danych osobowych będą osoby zapewniające obsługę klienta Administratora oraz osoby właściwe merytorycznie dla treści Państwa zapytania

• podane dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny dla udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie lub zgodny z przepisami powszechnie obowiązującego prawa w odniesieniu do charakteru Państwa zapytania, a w przypadku zgody na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej – do momentu wycofania udzielonej zgody

• przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do ich przenoszenia

• przysługuje Państwu prawo do wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

• posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych)

• podanie przez Państwo danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla udzielenia odpowiedzi dotyczącej Państwa zapytania oraz dla ewentualnego przesyłania Państwu informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.